ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεργασία Candia Taxi και Εργαστήριου Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης

 

Από : 1.Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης
          2.Τμήμα εμπορικής διεύθυνσης Candia Taxi A.E.

 

Ημερομηνία: 16/11/2015

Η Candia Taxi Α.Ε. και το Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηρακλείου) του ΤΕΙ Κρήτης, υπόγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη δραστηριοτήτων κοινωνικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 13/11/2015 στις 14:00 στο γραφείο εμπορικής διεύθυνσης της Candia Taxi A.E. μεταξύ του Αντιπροέδρου της Candia Taxi Α.Ε. κ. Γεωργίου Αρχαυλάκη, του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης, κ. Γεώργιου Ξανθού και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Αλέξανδρου Αποστολάκη, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας για την από κοινού συνεργασία των εμπλεκομένων στους τομείς:

  • Της Εκπαίδευσης / Κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ,
  • Της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
  • Της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης,
  • Της υλοποίησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, όπου είναι εφικτό, και
  • Δράσεων Κοινωνικής ενημέρωσης και κοινωνικού περιεχομένου

Στη συνάντηση και οι δυο πλευρές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για την επιτυχή σύνδεση της επιχειρηματικής δράσης με τον ακαδημαϊκό χώρο, και την από κοινού προσπάθεια για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πρώτης από κοινού έρευνας, που θα σχετίζεται με την ικανοποίηση των τοπικών καταναλωτών από τις ευρύτερες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών.

 

Αναζήτηση

Newsletter

Login Form

Go to top