Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει στους σπουδαστές την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που απαιτείται για τα Στελέχη Διοίκησης των Σύγχρονων Επιχειρήσεων & Οργανισμών. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών γίνεται σε θέσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα (π.χ. Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές Τράπεζες).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος

Πολλοί σπουδαστές συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών, μέσω των οποίων παρακολουθούν μαθήματα ή εκπονούν πτυχιακές εργασίες σε χώρες της Ευρώπης. Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα.

Δείτε Περισσότερα: www.sdo.teicrete.gr/dep

Αναζήτηση

Newsletter

Login Form

Go to top