Στόχος και Αντικείμενο του Εργαστηρίου

Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι διττός:

 1. να αναπτύξει και να προάγει το ακαδημαϊκό πλαίσιο (έρευνα, συμβουλευτικη και εκπαίδευση) στον τομέα του Τουρισμού, του Πολιτισμού της Επιχειρηματικότητας, και της Περιφερειακής ανάπτυξης κάτω από την προσέγγιση της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και παράλληλα
 2. να προωθήσει τα αποτελέσματά του, ώστε να αξιοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους – ενδιαφερόμενους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

Το κύριο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου οριοθετείτε στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Οικονομία και Διοίκηση (Economics & Business). Παρόλα αυτά, η ίδια η φύση και το αντικείμενο του Εργαστηρίου (τουρισμός και επιχειρηματικότητα), το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και «οριζόντιο» ώστε να μπορεί να συνδυαστεί ή να υποστηρίξει πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία (μέσω συνεργασιών) με εφαρμογή στον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα.

 

Ερευνητικό προφίλ του Εργαστηρίου

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνολικά, σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα:

 • Σχεδον 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 • Πάνω από 15 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
 • Πάνω από 70 εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
 • Πάνω από 25 εισηγήσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια
 • 6 μονογραφίες – βιβλία
 • Πάνω από 400 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του προτεινόμενου εργαστηρίου.

 

Τα μέλη του προτεινόμενου εργαστηρίου έχουν κατ’ επανάληψη βραβευτεί για το ερευνητικό τους έργο και την συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.
Ενδεικτικά, η συνεισφορά των μελών του εργαστηρίου έχει αναγνωρισθεί από :

 • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
 • Διεθνη Πανεπιστήμια (Την Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ (Μεγάλη Βρετανία στο 1ο ερευνητικό συνέδριο που διοργάνωσε, για μια πρωτότυπη εργασία) και το Wayne State University US., για αριστεια στην διδακτικη διαδικασια)
 • Ερευνητικές επιτροπές (Την επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου «Environmental, Cultural, Economics and Social Sustainability» για μια ερευνητική εργασία)
 • Πολυεθνικές εταιρίες (Ford Motor Company)

 

Σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη δυναμική στη σύνδεση της έρευνας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται οι προσπάθειες στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου στον σχεδιασμο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού (συνεργασία ΤΕΙ Κρήτης και Πανεπιστημίου Greenwich).
 • Συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου στον σχεδιασμο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσης και Διοικησης για Μηχανικους (Διασχολικο ΜΠΣ στο ΤΕΙ Κρητης).
 • Συνολικά εκπονούνται πάνω από 80 πτυχιακές διατριβές (ανά έτος) με συντονιστές τα μέλη του εργαστηρίου. Σημειώνεται ότι πλήθος των προαναφερθέντων πτυχιακών διατριβών εκτελείται ήδη σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς όπως τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Χανίων και Ηρακλείου.
 • Μέλη του εργαστηρίου έχουν προϋπηρεσία στην ανάπτυξη και την αυτόνομη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Τα μέλη του προτεινόμενου εργαστηριού παρουσιάζουν ένα εκτεταμένο και συνεχές ενδιαφέρον στο θεσμό της Δια Βίου Μάθησης. Αυτό προκύπτει τόσο από την ενασχόληση τους ως εκπαιδευτές, όσο και ως εισηγητές, ή επιστημονικοί υπεύθυνοι σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
 • Μέλη του εργαστηρίου έχουν προϋπηρεσία στην καθοδήγηση και την εποπτεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα ή στη ακαδημαϊκή τους διαδρομή σε άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ (Μεγάλη Βρετανία))

Αναζήτηση

Newsletter

Login Form

Go to top